Mona Cranes – Dylunio a Gosod Craeniau Uwchben

Arbenigwyr mewn Craeniau Uwchben a Nenbontydd

Mae Mona Cranes yn gwmni o Ogledd Cymru sy’n arbenigo mewn dylunio, gosod a chynnal craeniau uwchben symudol a nenbontydd.

Mae gennym ddegawdau o brofiad o ddylunio a gosod craeniau; rydym wedi cynnig atebion i amrywiaeth eang o ddiwydiannau a chymwysiadau ac mae gennym gleientiaid ym mhob rhan o’r DU.

Gwasanaethau Craeniau a Nenbontydd

Yn ogystal â dylunio a gosod craeniau rydym yn cynnig ystod gynhwysfawr o wasanaethau cysylltiedig gan gynnwys:

Systemau rheoli – darparu amryw o systemau rheoli â llaw neu o bell i sicrhau hyblygrwydd llwyr.

Cynnal a chadw a thrwsio – gwasanaeth cynnal a chadw a thrwsio llawn ar gyfer unrhyw fath o graeniau sefydlog, gan gynnwys gwasanaeth galw allan 24 awr.

Archwilio a phrofi – ystod lawn o wasanaethau ymgynghori, archwilio a phrofi gan gynnwys archwiliadau cyfnodol sy’n cydymffurfio â rheoliadau LOLER.

Gallwch ddarllen rhagor am ein gwasanaethau dylunio a gosod craeniau yma.

Os oes gennych chi ofyniad ar gyfer craen, cysylltwch â ni i drafod eich gofynion.

Cliciwch ar yr oriel ar y dde i weld rhai o’n prosiectau diweddaraf.

Newyddion Mona

System Godi Unswydd ar gyfer Gwastraff Lefel Ganolraddol

Cafodd Mona Lifting Ltd eu comisiynu i ddylunio a gweithgynhyrchu system i godi a thrafod i waredu Gwastraff Lefel Ganolraddol (ILW) yn ddiogel ar gyfer Magnox Ltd yng Ngorsaf Bŵer Wylfa, a oedd yn cynnwys craen awtomatig, nenbont godi ac offer trafod Cynhwysydd Haearn Bwrw Hydwyth (DCIC). Mae adfer yr ILW yn golygu torri tiwbiau […]

Mwy

Cynnydd mewn Cynlluniau Ynni Dŵr Bychan

Mae’r cynnydd mewn cynlluniau ynni dŵr bychan yn parhau wrth i dros 30 o Graeniau Mona roi’r gallu codi i osod tyrbinau Mae fersiynau rhwng 2 ac 20 tunnell ar gael heb yr angen am gysylltiad trydan.

Mwy

Arddangosfa a Chynhadledd All-Energy 2016

Bydd Mona Lifting yn bresennol unwaith eto yn Arddangosfa a Chynhadledd All-Energy yn Glasgow ar 4 a 5 Mai 2016. Cofiwch alw i’n gweld yn ein stondin ym Mhafiliwn Cymru.

Mwy